EkonomiGüncelInstagramKıbrısManşetSiyasetYaşam

Çalışma ziyareti, Piyasa Gözetimi Kapasite Gelişme Projesi kapsamında organize edildi

Almanya Saksonya-Anhalt Eyaleti Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık ve Eşitlik Bakanlığı’nın ürün güvenliğine yönelik Piyasa Gözetim Komitesi‘ne (AAMÜ) yaptığı bir haftalık çalışma ziyareti başarılı bir şekilde tamamlandı

Çalışma ziyareti, Piyasa Gözetimi Kapasite Gelişme Projesi kapsamında organize edildi

Kıbrıs Türk toplumu özel sektörünü temsilen Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Sanayi Odası (KTSO), Ticaret Odası (KTTO), Barolar Birliği (KTBB), Kimya Mühendisleri Odası (KMO), Makina Mühendisleri Odası (MMO), İnşaat Mühendisleri Odası (IMO), Elektrik Mühendisleri Odası, İş Kadınları Derneği ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi temsilcilerinden oluşan grup, Almanya Saksonya-Anhalt Eyaleti Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık ve Eşitlik Bakanlığı’nın ürün güvenliğine yönelik Piyasa Gözetim Komitesi‘ne (AAMÜ) yaptığı bir haftalık çalışma ziyaretini başarılı bir şekilde tamamladı.

Bu çalışma ziyareti, AB tarafından finanse edilen Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında organize edildi. Bu ziyaret sırasında edinilen iç görü ve deneyimleri paylaşmak amacıyla, katılımcıların, ve özel sektör organizasyonlarının yer aldığı bir bilgilendirme paneli düzenlendi.

Bilgilendirme Paneli: İçgörü ve Bilgi Paylaşımı

Bilgilendirme paneli, özel sektör temsilcilerinin, çalışma ziyareti raporlarını sunmaları, bu ziyarette edindikleri önemli bilgileri, çıkarımları ve önerileri tartışmaları ve bunları kendi kuruluşlarıyla ve AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi uzmanları ile paylaşmaları için bir platform görevi gördü.

Değerli tavsiyelerin yer aldığı rapor, kamu ve özel sektör arasındaki mevcut diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla Kıbrıs Türk toplumunda piyasa gözetimi politikasının uygulanmasından sorumlu yerel kurumlarla paylaşılacak.
Mesleki ve teknik odalar, ziyaretin aşamalarını ve ziyaret edilen kurumları anlattıktan sonra, Piyasa Gözetimi alanında kamu sektörü ile işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesinin öneminin altını çizdi.

Yerel yasalar ile AB yasal çerçevesi arasındaki farklar ele alındı

Dinamik ve güvenilir bir piyasa için piyasa gözetimi ve denetimi politikasının olumlu etkisini vurguladılar. Grupta bulunan Kıbrıs Türk Barolar Birliği temsilcisi, yerel yasal çerçeve ile AB yasal çerçevesi arasında bir karşılaştırma yaparak, Alman ve AB mevzuatında özel sektörün ve tüketicilerin ihtiyaçlarının nasıl dikkate alındığına dikkat çekti. Özellikle kişisel koruyucu ekipman ve kozmetik ürünlerinin tüm tüketici ve kullanıcılar için güvenli hale getirilmesi için toplumsal cinsiyet perspektifinin vurgulanması gerektiğinin de altı çizildi.

İki saat süren panel, çalışma ziyareti sırasında çok sayıda önemli öneri ve öğrenilen derslerin paylaşılmasıyla sonuçlandı. Bu noktada, kamu ve özel sektör arasındaki güven ilişkisinin zenginleştirilmesi gerektiği vurgulandı. Kamu sektörünün, ekonomik ve kapasite artırıcı önlemler yoluyla AB piyasa gözetimi gerekliliklerine uyum sağlama konusunda özel sektör lehine desteğini artırabileceği belirtildi.

Tüketicilerin daha iyi korunması için piyasa gözetimi politikasının tanımlanması ve uygulanması şart!

AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi’nin eğitim oturumlarına mümkün oldukça özel sektörün de dahil edilmesi tavsiye edildi. Ayrıca, tüm tüketicilerin ve kullanıcıların daha iyi korunması amacıyla piyasa gözetimi politikasının tanımlanmasında ve uygulanmasında tüm kullanıcı gruplarının dikkate alınması gerektiği belirtildi. Son olarak, kamu sektörünün, kararname ve yönetmelik gibi ikincil mevzuatlar da dahil olmak üzere mevzuat taslaklarını özel sektörün geri bildirimine sunması teşvik edildi.

Bu ziyaret, bu kuruluşların kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım oldu ve panel, özel sektör ile özel sektör arasındaki diyaloğu güçlendirerek, daha güvenli ve daha rekabetçi bir ekonomiye yönelik ortak çabaları teşvik etti.Başa dön tuşu