EkonomiGenelInstagramKıbrısManşet

Piyasa Gözetimi | Tüketiciler ve Piyasadaki Ürünlerin Güvenliği İçin Yeni Bir Dönem

Avrupa Birliği‘nin “Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında yapılan ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen “Tüketici ve Ürün Güvenliği Sempozyumu Lefkoşa‘da yapıldı

Amaç; “Piyasa gözetimi uygulamalarının faydaları konusundaki farkındalığını artırmak”

Tüketiciler, geçtiğimiz hafta Lefkoşa’daki Concorde Tower’da buluştu. Komisyondan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin “Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi” tarafından düzenlenen etkinlik, tüketicilerin gıda dışı ürünler için piyasa gözetimi uygulamalarının faydaları konusundaki farkındalığını artırma amaçlı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği finansmanı ile yurutulen proje kapsamında düzenlenen sempozyum, yerel piyasanın kilit aktörlerini bir araya getirerek özellikle tüketiciler, sivil toplum, ekonomik operatörler ve yerel piyasa gözetimi kurumlarına odaklandı.

Amaç ise “Tüketicilerin geri bildirimlerinin, güvenli olmayan ürünleri tespit ederek raporlama yapmanın, dikkati artırmanın, iş önceliklerini güvenlik ve inovasyon doğrultusunda şekillendirmenin, değerlendirmeler aracılığıyla gerçek zamanlı görüşler sunmanın ve düzenleyici çabaları güçlendirmenin piyasa güvenliğini artırmada kilit bir rol oynadığını vurgulamak” olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Sempozyumun hedefi, yerel piyasanın AB ile ekonomik yakınsamasını ilerletme misyonuna sahip olan AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi’ni tanıtmak; yapılan çalışmaların Yeşil Hat ticaretinin artırma, iş ortamını iyileştirme ve tüketici korumasını artırmak ve Avrupa gereksinimlerine uygun bir piyasa gözetimi sistemine geçişi kolaylaştırma yönündeki etkileri ile ilgili bilgi paylaşmakti.

Oturumlar sırasında, gıda dışı ürünler için piyasa gözetiminde iyi uygulamaların hayata geçirilmesi ele alındı ve tekstil, makinalar, gazlı cihazlar, oyuncaklar ve su ısıtıcıları, çamaşır makineleri ve saç kurutma makineleri gibi ev ürünleri ile ilgili gereklilikler öne çıkarıldı.

Tüketici Derneği Başkanı olan Hasan Yılmaz Işık’ın da belirttiği gibi konuşmacılar, daha güvenli bir piyasanın oluşturulmasında tüketicilerin temel rolü olduğunu vurguladılar.

Ticaretten sorumlu yerel kurumdan Sevil Yönlüer ve Burcu Erhürman, ürün güvenliği ve tüketici korumasının yasal metinler çerçevesindeki temel unsurlarını açıkladılar ve bu sürecin Avrupa gereksinimleri ile uyumlu hale getirilmesini vurguladılar. Alanında uzman olan Canev Oktay, tüketicilerin talepleriyle ilgili olarak, ürün güvenliğini uygulamada rol alan yönetimlerin güvenilirliği gibi konularda iç görülerini paylaştı.

Projenin kilit uzmanının sunumu, AB hukukuyla uyumlu bir piyasa gözetimi sistemine geçişin detaylarına indi ve bu geçişin Yeşil Hat Ticareti ve yerel ekonominin rekabet gücü üzerindeki olumlu etkilerini ele aldı. Bu konu, AB projesi “One Stop Shop”ın önemli bir uzmanı olan Kemal Baykallı’nın deneyimi ile zenginleştirildi. Bu proje, Rum Kıbrıslı ve Türk Kıbrıslı üreticilere ve iş insanlarına Yeşil Hat ticaret prosedürleri hakkında değerli bilgilere kolay erişim sağlamaktadır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) şirketi Intergaz’ın yardımcı genel müdürü Kader Kencer, işletmeler üzerinde ürün güvenliği ve piyasa gözetiminin kısa vadeli olumlu etkisini vurgulayarak başarı hikayesini sundu.

Etkinlik, tüm paydaşların buluştuğu, fikir alışverişinde bulunduğu ve fikir ve girişimlerin alışverişi aracılığıyla bir ağ oluşturduğu önemli bir etkinlik oldu. Bu, sivil toplum, ekonomik operatörler ve piyasa gözetimi organlarının bir arada çalışarak tüketicilerin yararına fark yaratabileceğini vurgulayan önemli bir adımdı.

Genel bilgiler:

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı, 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğü’ne dayanarak Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini teşvik etmeyi amaçlayan, özellikle adanın ekonomik entegrasyonuna vurgu yapan, iki toplum arasındaki ilişkileri ve AB ile olan temasları geliştirmeyi ve AB hukukunun hazırlığı yapmayı hedefleyen bir programdır.

Piyasa Gözetimi Nedir?

Piyasa gözetimi, bir pazarda satılan ürünlerin güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğundan emin olmak için mevcut olan sistemdir. Bu, tüketici, çevre veya kamu sağlığına risk oluşturmadığından emin olmak için piyasadaki gıda dışı ürünleri izlemeyi içerir. Bu süreç, denetimleri, testleri ve uygun olmayan ürünlere karşı önlem almayı içerir; böylece tüketicileri korur ve adil ve rekabetçi bir pazarı sürdürür.

AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Teknik Yardım Projesi Hakkında

AB Piyasa Gözetimi Teknik Yardım projesinin temel amacı, Kıbrıs Türk pazarı ile AB tek pazarı arasındaki bağlantıyı iyileştirmek ve ekonomik operatörlere daha verimli hale getirmektir. Bu, gıda dışı sektörlerde bir ön izin sisteminden AB yasaları ve iyi uygulamalarla uyumlu bir piyasa gözetimi sistemine geçişi içerir.Başa dön tuşu