KıbrısSürmanşet

Engelli Bireyler: İstihdam ve Erişilebilirlik Paneli

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından “2022 Avrupa Engelli Bireyler Günü” kapsamında ortaklaşa olarak düzenlenen, “İstihdam ve Erişilebilirlik” konulu panel, Avrupa Komisyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirildi

Engelli Bireyler: İstihdam ve Erişilebilirlik Paneli

Moderatörlüğünü gazeteci Aysu Basri Akter‘in yaptığı panelde Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nden Günay Kibrit, AB tarafından finanse edilen “Sivil Alan” projesinden Evrim Peker ve çalışma yaşamında özel gereksinimli birey olarak deneyimlerini anlatmak üzere Ömer Bulduk konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlikte konuşan AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Virve Vimpari, özel gereksinimli bireylerin bağımsız bireyler olabilmeleri ve topluma katkıda bulunabilmeleri için istihdamın önündeki tüm engellerin kaldırılması ve kendilerine daha fazla fırsat sağlanması gerektiğini belirtti.

Sözlerine “Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumunda özel gereksinimli bireyler lehine yapılan her türlü değişiklik ve ilerlemeyi memnuniyetle karşılamaktadır” diyerek devam eden Vimpari sözü paneldeki konuşmacılara bıraktı.

Panelistler, istihdam edilebilirlik ve erişilebilirlik açısından özel gereksinimli bireylere yönelik zorluk ve fırsatların yanı sıra AB desteğiyle bu alanda kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi vererek özellikle Sivil Alan tarafından geliştirilen Erişilebilirlik Kılavuzunun lansmanına değindiler.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında, özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalığın artırılması ve koşulların iyileştirilmesi amacıyla çeşitli projeler desteklenmektedir. 2021 yılında AB’nin desteğiyle kurulan İnsan Hakları Platformu (https://insanhaklariplatformu.eu/about?lang=en) özel gereksinimli bireylerin haklarını da ele almaktadır.

Yakın zamanda Sivil Alan, STÖ’lere geliştirecekleri politika ve stratejilerde yararlanabilecekleri ve uygulayacakları faaliyetlerde kullanabilecekleri önlemleri sunmayı amaçlayan Erişilebilirlik Kılavuzunu yayınladı (https://civicspace.eu/en/erisilebilirlik-ana-akimlastirma-kilavuzu-yayimlandi/). Bugünkü etkinlik kapsamında bu kılavuz ilkelerin özel sektör ve kamu sektörü arasında tanıtılması ve iş yerinde ihtiyaç duyulan önlemler konusunda farkındalık yaratılmasına yönelik bir çaba gösterildi.

Avrupa Komisyonu 2021’in Mart ayında ‘’2021-2030 Engelli Bireylerin Hakları Stratejisi’’ni kabul etti. Strateji, engelsiz bir Avrupa’nın yolunu açan ve özel gereksinimli bireylerin haklardan yararlanmaları ve topluma ve ekonomiye tam olarak katılmaları için onları güçlendiren bir önceki Avrupa Engellilik Stratejisi 2010-2020’nin sonuçlarını temel almaktadır. Son on yılda kaydedilen ilerlemeye rağmen, özel gereksinimli bireyler hala önemli engellerle karşılaşmakta ve daha yüksek yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındadırlar. Strateji, AB’nin ve Üye Devletlerin özel gereksinimli bireyleri nasıl destekleyebileceği ve bu bireylerin haklarından yararlanmalarını nasıl sağlayabileceklerini özetlemektedir.Başa dön tuşu