KıbrısSürmanşetYaşam

Yeşil Barış Hareketi Bu yıl 2023 teması; “Biyoçeşitliliği Yeniden İnşa Edin”

Yeşil Barış Hareketi (YBH), denizlerin, toprakların ve yeraltı sularının kirlendiğini, yeterli gıda üretiminin gerçekleştirilemediğini vurgulayarak, bu sorunları yaratan insanlık olarak buna sırt dönülemeyeceğini belirtti

YBH: Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi bütün ülkelere sunuldu ve kabul edildi

22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü nedeniyle mesaj yayımlayan örgüt, karasal alanların dörtte üçü (3/4) ile deniz alanlarının üçte ikisinin (2/3) insan eliyle bozulduğunu belirterek, “Biyolojik çeşitliliği yeniden inşa etmeliyiz, doğa alan yıkımını durdurunuz” dedi.

Örgüt açıklamasında şunları kaydetti;

Brezilya’da 1992’de düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi‘nde, biyolojik çeşitlilik kaynaklarının, insan kaynaklı faaliyetlerden ötürü zarar görmesi ve bazı türlerin soyunun tükenmesinin endişe verici boyutlara ulaşması üzerine önlem alma gereği ortaya çıktı.

Çünkü biyolojik çeşitliliğin yok olması, dünyadaki yaşamın zarar görmesi hatta yok olması anlamına gelmektedir. BM‘nin bu doğrultuda hazırladığı Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi bütün ülkelere sunuldu ve kabul edildi.

Hayvan, bitki, mikroorganizma çeşitliliği ve bunların ekosistemlerinin korunmasına odaklanan sözleşme, insanların gıda, güvenlik, barınma, ilaç, sağlıklı ve temiz çevrede yaşama haklarını da dikkate alarak sürdürülebilirliği daha geniş perspektiften ele alıyor.

Çünkü bütün bunların olabilmesi biyolojik çeşitliliğin ve çevrenin sürdürülebilir olması ile mümkündür.

“Farkındalık yaratma ve eylemler oluşturulmasını amaçlıyor”

Biyolojik çeşitliliğin en geniş kapsamıyla ele alındığı ve Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi metninin kabul edildiği ve 1993’te yürürlüğe girdiği 22 Mayıs tarihi Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü olarak ilan edilmiştir.

Sözleşme, özellikle sürdürülebilir kalkınma ve gelişme kavramları üzerine odaklanıp, canlıların farklılığını ve değişkenliğini, birbirleriyle ve çevreleriyle karşılıklı etkileşimlerini sağlayan biyolojik çeşitliliğin korunmasını, biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynaklardan sağlanan faydaların eşit ve orantılı paylaşımı konularında bilinçlenme, farkındalık yaratma ve eylemler oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Her yıl dünya genelinde farkındalık için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde bu yıl bir kez daha görülmüştür ki; bütün teknolojik ilerlemelere ve girişimlere rağmen insan eliyle yaratılan değişiklikler ekolojik dengelere giderek daha çok zararlar vermektedir.

Sürdürülebilir bir yaşam için sağlık, su, gıda, ilaç, barınak ve enerji için tamamen sağlıklı ve canlı ekosistemlere ihtiyacımız vardır. Yaşamın ve İnsanlığın Geleceği Biyoçeşitlilik Kaybının Önlenmesine Bağlıdır.

“Belirli insan faaliyetleri nedeniyle türlerin sayısı önemli ölçüde azalmaktadır”

Biyolojik çeşitlilik kaynakları, üzerine inşa ettiğimiz medeniyetlerim temel direklerdir. Balık, yaklaşık 3 milyar insana hayvansal proteinin yüzde 20’sini sağlıyor. İnsan beslenmesinin yüzde 80’inden fazlası bitkiler tarafından sağlanır.

Gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlarda yaşayan insanların yaklaşık yüzde 80’i temel sağlık hizmetleri için geleneksel bitki bazlı ilaçlara güveniyor.

Ancak biyoçeşitliliğin kaybı, sağlığımız dahil herkesi tehdit ediyor. Biyoçeşitlilik kaybının zoonozları (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkları) genişletebileceği kanıtlanmışken, öte yandan, koronavirüslerin neden olduğu salgınlara karşı savaşmak için mükemmel araçlara biyoçeşitliliği olduğu gibi koruyabilmemiz halinde sahip olabiliriz.

Biyolojik çeşitliliğin gelecek nesiller için muazzam değere sahip küresel bir varlık olduğuna dair artan bir kabul olsa da, belirli insan faaliyetleri nedeniyle türlerin sayısı önemli ölçüde azalmaktadır.

Halk eğitiminin önemi ve bu konudaki farkındalık göz önüne alındığında, BM her yıl Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü her yıl 22 Mayıs’ta gündeme taşınarak, farkındalık yaratmak, önlemler düşünmek ve bunları hayata geçirmek için bir hareket oluşturulmaya çalışılmaktadır.

“Bu yıl 2023 teması: Biyoçeşitliliği Yeniden İnşa Edin”

Biz ise ülkemizde, yanlışları önlemek ve düzeltmek bir yana, doğal yaşam alanlarına, diğer canlılara saldırmayı her gün biraz daha artırıyoruz. Bu nedenle ülkemizde yaşam kalitesi her geçen gün hızla düşmektedir. Denizler, topraklar, yeraltı suları kirlenmekte, yeterli gıda üretimi gerçekleştirilememektedir.

Bu yıl 2023 teması “Biyoçeşitliliği Yeniden İnşa Edin”

Bu slogan, biyolojik çeşitliliğin birçok sürdürülebilir kalkınma hedefinin kilidi olmaya devam ettiğini hatırlatarak, doğanın yardımımız olmadan dengesini bulamayacağını vurgulamaktadır.

“Sorunlara sırtımızı dönme lüksümüz yoktur”

Verilmek istenilen mesaj ise, “Bu sorunları bizler, insanlar yarattık, yarattığımız bu tahribatların üstesinden gelme doğanın gücünü aşmıştır ve sorunlara sırtımızı dönme lüksümüz yoktur!…”

Bu bağlamda, gerek ülkemizde, gerekse dünyada, hem kendi yaşamımızı hem de gelecek nesillerin yaşama hakkını sürdürebilmeleri için tek tek her birey bu sorumluluğu paylaşıp, yönetimler üzerinde de baskı oluşturarak, bir an önce diğer canlıların yaşam alanlarını tahrip etmeyi durdurmalı, bugüne kadar yarattığımız tahribatları düzeltmek için kollarımızı sıvamalıyız”Başa dön tuşu