KıbrısSürmanşetYaşam

ICLAIM ve İnsan Hakları Plaftormu’nun projesi üç yıl sürecek

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Kapsayıcı Barış İnşası: Kıbrıs’taki Teknik Komiteler” adlı iki toplumlu araştırma projesi uygulanmaya başladı

ICLAIM ve İnsan Hakları Plaftormu’nun projesi üç yıl sürecek

Interdisciplinary Centre for Law, Alternative and Innovative Methods (ICLAIM) ve İnsan Hakları Platformu (IHP) 18 Mart 2023’de Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen “Kapsayıcı Barış İnşası: Kıbrıs’taki Teknik Komiteler” başlıklı projelerine başladı.

Üç yıl sürecek olan proje, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplum liderleri tarafından “‘insanların günlük yaşamını etkileyen sorunları, toplumlar arasında daha fazla etkileşimi ve anlayışı teşvik ederek ve kolaylaştırarak ele almak” üzere kurulan 12 farklı alandaki iki toplumlu Teknik Komitelere odaklanıyor.

Araştırma projesinin amacı, şöyle açıklandı;

“Projenin amacı; on yılı aşkın bir süredir Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 12 farklı iki toplumlu Teknik Komitenin işleyişi ve etkililiği hakkında bilgi üretmek ve dersler çıkarmaktır.

Bunun ışığında proje (a) komitelerin ne yaptıklarına ve nasıl çalıştıklarına dair daha iyi bir anlayış geliştirmeyi; (b) çalışmalarının hak temelli yaklaşımları, toplumsal cinsiyet eşitliğini, erişilebilirliği, ekolojiyi ve gençliğin güçlendirilmesini ana akım haline getirip getirmediğini ve eğer getirmişse, bunu nasıl sağladığını araştırmayı; (c) Kıbrıslıları etkileyen günlük sorunlara yanıt vermede başarılı olup olmadıklarını değerlendirmeyi; (d) başarılı barış inşası kurumları olup olmadıklarını incelemeyi hedeflemektedir. Araştırma metodolojik olarak teorik araştırma, bir dizi görüşme ve odak grupları ve anketlerin kullanılması yoluyla yapılacaktır.

Proje, komitelerin ve sivil toplum örgütlerinin birbirleriyle daha etkin bir şekilde işbirliği yapmalarını sağlamak amacıyla sivil toplum örgütlerinin Teknik Komiteler konusunda eğitilmesini de içerecektir. Araştırma sonuçları, ilgili paydaşlarla yapılan faaliyetler ve yılda iki kez yayınlanan haber bültenleri aracılığıyla yaygınlaştırılacaktır.

Bu yayın Avrupa Birliği tarafından finanse edilmiştir. İçerik tamamıyla ICLAIM ve İnsan Hakları Platformu sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.Başa dön tuşu