InstagramKıbrısSiyasetSürmanşet

Değişim yaratacak girişimlere katılma oranı en düşük ülke Kıbrıs!

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Gençlik ve Demokrasi konulu özel bir Eurobarometre araştırmasının bulgularına göre Kıbrıs, toplumu değiştirmeye yönelik girişimlere katılan gençlerin oranının en düşük olduğu ülke oldu (Kıbrıs’ta %31, AB’de %48)

Gençler siyasi sisteme güvenmiyor

Özel Eurobarometre 545 “Gençlik ve Demokrasi” araştırması 3-12 Nisan 2024 tarihleri arasında 27 üye devlette 15-30 yaş arası 26.189 gençle gerçekleştirildi. Kıbrıs’ta anket 4-12 Nisan tarihleri arasında 509 katılımcı ile bilgisayar destekli çevrim içi/online mülâkat yoluyla gerçekleştirildi.

Eurobarometre araştırmasının sonuçlarına göre, Kıbrıs’taki gençlerin 9 Haziran’da yapılacak Avrupa seçimlerinde oy kullanma niyetinde olmamalarının ya da oy kullanıp kullanmayacaklarından emin olmamalarının başlıca nedeni siyasî sisteme bir bütün olarak güvenmemeleri olarak ortaya çıktı.

Kıbrıs, toplumu değiştirmeye yönelik girişimlere katılan gençlerin oranının en düşük olduğu ülke oldu (Kıbrıs’ta %31, AB’de %48). Yanıtlara göre, Kıbrıs’taki bu girişimler çoğunlukla insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile ilgiliyken, AB düzeyinde en popüler iki yanıt insan hakları ve iklim değişikliği ile ilgiliydi.

Kıbrıs‘taki gençlerin %71’i aldıkları eğitimin kendilerini yanlış bilgileri tespit edebilecek becerilerle donattığını düşünüyor.

Gençlerin %53’ü oy vermeyi düşünüyor

Ankete göre, Kıbrıs‘taki gençlerin %53’ü (AB’de %64) oy kullanmayı düşündüklerini söylerken, %16’sı (AB’de %13) oy kullanmayı düşünmüyor. %32’si (AB’de %38) oy vermenin seslerini duyurmanın en etkili yolu olduğunu düşünüyor.

Ayrı bir soruya yanıt veren Kıbrıs‘taki gençler, oy vermeyi düşünmediklerini veya emin olmadıklarını söylerken, bunun nedeninin siyasî sisteme bir bütün olarak güvenmemeleri olduğunu belirttiler (Kıbrıs’ta %28, AB’de %17). Katılımcılar birden fazla cevap seçebilmiştir.

Bu soruya verilen en popüler ikinci yanıt herhangi bir siyasî parti veya adayı beğenmedikleri (Kıbrıs’ta %24, AB’de %15), genel olarak siyasetle ilgilenmedikleri (Kıbrıs’ta %21, AB’de %19), AB’nin kendileri gibi insanların sorunlarıyla yeterince ilgilenmediği (Kıbrıs’ta %20, AB’de %16) ve oylarının bir şeyleri değiştirmeyeceğine inandıkları (Kıbrıs’ta ve AB’de %19) oldu.

Değişim yaratacak girişimlere katılma oranı en düşük ülke Kıbrıs

Kıbrıs, bir imza kampanyasına katılmak, bir gösteriye katılmak veya bir politikacıya mektup göndermek gibi toplumda değişim yaratacak girişimlerde yer aldığını söyleyenlerin oranının (%31) en düşük olduğu ülke. AB ortalaması %48.

Katıldıkları faaliyetlerin konusu ile ilgili olarak ankette (çoktan seçmeli bir soruya yanıt olarak), Kıbrıs’ta en yüksek oran insan hakları (Kıbrıs’ta %46, AB’de %34), demokrasi ve hukukun üstünlüğü (Kıbrıs’ta %33, AB’de %20), iklim değişikliği ve çevre (Kıbrıs’ta %28, AB’de %33), cinsiyet, ırk veya cinsellikten bağımsız olarak eşit haklar talep etme (Kıbrıs’ta %26, AB’de %29) ve savaş ve çatışmalarla ilgili konular (Kıbrıs’ta %26, AB’de %24) öne çıktı.

Büyük bir çoğunluk ülkelerindeki eğitim sisteminin kendilerini karşılaştıkları zorluklara iyi hazırladığını ifade ederken, Kıbrıs‘taki gençlerin %71’i (AB’de %73) eğitim sayesinde yanlış bilgileri tespit etmek için gerekli dijital becerileri edindiklerine inanıyor.

Ayrıca, Kıbrıs’taki gençlerin %64’ü (AB’de %67) AB’nin günlük yaşamları üzerinde en azından bir ölçüde etkisi olduğuna inanırken, %30’u etkisi olmadığını (AB’de %26), Kıbrıs’ta %6’sı ve AB’de %7’si ise bilmediklerini belirtiyor.

Schinas: Genç Avrupalıların Avrupa seçimlerine katılımı Birliğimizin geleceği için elzemdir

Avrupa Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas yaptığı yazılı açıklamada anket sonuçlarını umut verici olarak değerlendirerek “genç Avrupalıların Avrupa seçimlerine katılımı Birliğimizin geleceği için elzemdir” dedi ve 2019 Avrupa seçimlerinin gençlerin katılımında büyük bir artışa sahne olduğunu hatırlatarak bu eğilimin 2024’te de devam edeceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Araştırma, Kültür, Eğitim, Öğretim ve Gençlikten sorumlu Komiser Iliana Ivanova ise “birçok gencin aktif ve ilgili olduğunu ve oy kullanma niyetinde olduğunu gösteren bu sonuçları görmenin cesaret verici olduğunu” kaydetti.

Bununla birlikte, “hâlâ demokratik sürece katılmak istemeyen çok sayıda genç var” diyen Ivanova, “bu gençlerin ilgisini çekmemiz ve seslerinin duyulmasını sağlamamız gerekiyor” dedi.Başa dön tuşu