EkonomiInstagramKıbrısSürmanşet

Rekabeti teşvik etmek için ortak anlayış oluşturma yönünde önemli bir adım atıldıAvrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi” ile İş Kadınları Derneği (İKD) tarafından ortaklaşa düzenlenen panel, özel sektörden ve Kıbrıs Türk toplumunda genelde ekonomi ve enerjiden, özelde de piyasa gözetiminden sorumlu yerel kurumdan çeşitli kilit paydaşları bir araya getirdi

İş kadınlarına yönelik “AB Piyasa Gözetimi Paneli” gerçekleşti

‘İş Kadınları için Piyasa Gözetimi’ Paneli başarıyla tamamlanarak, daha rekabetçi ve daha güvenli bir yerel piyasaya doğru önemli bir adım atıldı.

Etkinlik, katılımcıları yerel ve Avrupa Piyasa Gözetimi gereksinimleri doğrultusunda ürün güvenliği ve düzenleyici uyumu sürdürmek ve Yeşil Hat ticaretini artırmak konusunda bilgi ve araçlarla donatmaya odaklandı.

Katılımcılara projenin temel faaliyetleri ve Haziran 2023’te kabul edilen “2023-2026 Kıbrıs Türk toplumu Piyasa Gözetimi Yerel Stratejisi” tanıtıldı. Etkileşimli panel oturumunda, dernek temsilcileri, ekonomi ile enerjiden sorumlu yerel kurumun ve projenin uzmanlarından oluşan panelistler yer aldı.

Konular ve izleyici ilgisi, piyasanın farklı aktörleri arasındaki diyalog ve koordinasyon, üreticilerin ve ekonomik operatörlerin ürün güvenliği alanındaki rolleri ve sorumlulukları, ayrıca tekstil, makine, gaz yakan cihazlar, oyuncaklar, kozmetikler, deterjanlar ve su ısıtıcıları, çamaşır makineleri, saç kurutma makineleri gibi ev ürünleri için piyasa denetiminde iyi uygulamalar üzerine yoğunlaştı.

Paneldeki bilgi alışverişi sayesinde etkili bir piyasa gözetim sistemi oluşturmak, AB hukukuna uyum sağlamak ve böylece piyasada güvenliği ve rekabeti teşvik etmek için ortak bir anlayış oluşturma yönünde önemli bir adım atıldı.

Ek bilgiler:

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı, 389/2006 sayılı Konsey Tüzüğüne dayanarak, iki toplumun ekonomik yakınlaşmasını ve entegrasyonunu teşvik ederek, arasında ve AB ile temasları artırarak ve AB yasalarının Kıbrıs Türk toplumu tarafından hazırlanması ve kabul edilmesine yardımcı olarak Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Piyasa Gözetimi Nedir?

Piyasa Gözetimi, bir piyasada satılan ürünlerin güvenlik ve kalite gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için uygulanan sistemi ifade eder. Tüketicilere, çevreye veya halk sağlığına risk oluşturmadığından emin olmak için piyasadaki ürünlerin izlenmesini içerir.

Bu süreç, tüketicileri korumak ve adil ve rekabetçi bir piyasayı sürdürmek ve Yeşil Hat Ticaretini artırmak için denetimleri, testleri ve uyumlu olmayan ürünlere karşı önlem almayı içerir.

Sistemin ana hatlarını çizen ana Avrupa kanunu 2019/1020 sayılı Yönetmeliktir:
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020).

AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi Hakkında

Projenin temel amacı, yerel pazarın AB Tek Pazarına yakınlaşmasını geliştirmek, iş ortamını iyileştirmek ve tüketicilerin korunmasını sağlamaktır. Bu aynı zamanda AB hukuku ve iyi uygulamalara uygun olarak gıda dışı sektörlerde ön izin sisteminden piyasa gözetimi sistemine geçişi de içermektedir.Başa dön tuşu