KıbrısManşet

TDP: Gelecek adına endişeliyizToplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye’nin izlediği ve Cenevre’de masaya konan siyasetin, Kıbrıs Türkü’nü dünyadan daha da koparacak, geleceği daha da belirsiz süreçlere itecek içerikte olduğunu vurguladı

TDP: Gelecek adına endişeliyiz

Açıklamada, Cenevre’de masaya konan ve tanınmayı içeren 6 maddelik önerilerin müzakere tarihinin gerçekleriyle bağdaşmadığı belirtildi ve şöyle denildi:

“Kıbrıs Türkü’nü dünyayla buluşturacak, uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetler yerine, çözümsüzlüğü hakim kılacak siyasetlerde ısrar etmek Kıbrıs Türkünü dünyada yalnızlaştıracağı gibi, çözüm istemeyen taraf koltuğuna da oturtacaktır. Hem ülke, hem de Kıbrıs Türk halkının geleceği adına endişeliyiz” denildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın göreve geldikten sonra izlediği tutumun Cenevre Zirvesi’nde de sürdüğü, ortaya konan önerileri toplum, meclis ve siyasi partilerden gizlediği belirtilen açıklamada, Tatar’ın Zirve’nin ilk günü belgeyle ilgili sorulara karşılık da ‘Öyle bir şey yok’ yanıtı verdiği, iradenin ilk kez bu kadar devredildiği bir dönem yaşandığı belirtildi.

TDP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“1977 Denktaş-Makarios Doruk anlaşması bağımsız, bağlantısız iki topluma dayalı Federal bir Cumhuriyetin kurulacağını, 1979 Denktaş–Kiprianu Doruk anlaşması ise Kıbrıs Cumhuriyetinin, bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağlantısızlığının korunacağını, başka bir ülkeyle kısmen veya bütün olarak birleşmesine onay verilmeyeceğini belirlemektedir.

BM Güvenlik Konseyi de çözüm parametrelerini belirlerken bu anlaşmaları temel almıştır. 1992 yılında kayıt altına alınan ve 1999 yılında yeniden teyit edilen kararlar şu temele dayanmaktadır; iki toplumluluk, iki kesimlilik, siyasi eşitlik, tek uluslararası kimlik, eşit statüye sahip iki kurucu devlet, tek egemenlik ve vatandaşlık, bulunacak çözümün ayrı ayrı ve eş zamanlı olarak referanduma sunulması.

11 Şubat 2014 yılında Eroğlu ile Anastasiadis arasında imzalanan “ortak belge’ de adadaki mevcut durumun kabul edilemez ve sürdürülmesinin Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler için olumsuz sonuçları olacağı, çözümün ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında ve Doruk Antlaşmalarında belirlendiği üzere, iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon zemininde olacağı, Birleşik Kıbrıs, BM ve AB’nin bir üyesi olarak tek uluslararası hukuk kişiliğine ve BM Şartı çerçevesinde tüm Birleşmiş Milletler üyelerince yararlanılan egemenlik şeklinde tanımlanmış tek egemenliğe sahip olacak ve bu egemenliğin Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden eşit olarak neşet edeceği yer almaktadır.

Sn. Mustafa Akıncı ve Anastasides arasındaki görüşmeler de bu temelde sürdürülmüş ve 30 Haziran Guterres Çerçevesi ile 2019 yılında Berlin Zirvesi’nde de Kıbrıs Türk Halkının hassasiyetleri üzerinden önemli bir metin ortaya çıkmıştı. Her iki tarafın da onay verdiği metin, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü net bir şekilde teyit ederken, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları da içeriyordu.

Bu tarihi gerçekler ortadayken, hem BM Parametrelerine aykırı hareket etmek, hem de bunca yıllık müzakereler sonucu elde edilen kazanımlardan vazgeçmek tarihi bir hata olmuştur. Cenevre’de bu kazanımlar üzerinden giderek bugünkü konjonktürde en mümkün ve en iyi çözüm modeli olan Federasyon’dan vazgeçmek Rum lidere istediğini altın tepside sunmak anlamına gelmektedir.

Bugünkü konjonktürde gerçekliği ve geçerliliği olmayan senaryolar peşinde sürüklenmek, üstelik bir Türk tezi olan Federasyondan vazgeçmek haklarımızın Rum tarafınca tek yanlı kullanımından başka bir şeye hizmet etmeyecektir. Rum tarafı tanınmış dünya ve Avrupa devleti olmanın nimetlerinden yararlanırken, bizler uluslararası hukukun dışında ve ambargolar altında yaşamaya mahkum bırakılacağız.

Bu adil olmadığı gibi, doğru da değildir. Kimse bizden buna razı olmamızı beklemesin.

Yapmamız gereken, macera içeren başka yollara sapmak değil, doğru ve haklı olduğumuz tutumu kararlılıkla sürdürmektir.

Doğru zeminden sapmamak hem Kıbrıs Türk halkının hem de Türkiye’nin yararına olacaktır, aksi takdirde hem Kıbrıs Türk halkı hem de Türkiye zarar görecektir”Başa dön tuşu