KıbrısSürmanşetYaşam

Engellilerin ve LGBT+’ların uğradığı ayrımcılık türleri ele alındı

Avrupa Birliği (AB) tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII” hibe programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Gökkuşağı Projesi” kapsamında, “Engellilik ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı LGBTİ+’ların ve engellilerin karşılaştığı ötekileştirme ve ayrımcılıklara dikkat çekmeyi amaçlayan beşinci tematik tartışma etkinliği Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleşti

Engellilerin ve LGBT+’ların uğradığı ayrımcılık türleri ele alındı

Geniş katılımla gerçekleşen etkinlikte; engellilik ve toplumsal cinsiyet konuları dezavantajlı her iki grubun yaşadığı ayrımcılık türleri kesişimsel bir perspektifle ele alınarak tartışıldı.

Etkinlikte toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik, bedensel bütünlük, kapsayıcılık ve erişilebilirlik gibi önemli konular ele alınarak kalıp yargılar hakkında farkındalık yaratan bilgilendirici bir tartışma ortamı sağladı.

Açık oturum formatında gerçekleşen etkinlik, katılımcıların deneyimlerini paylaşma ve görüşlerini dile getirme fırsatı buldukları interaktif bir alan sundu. Katılımcılar özellikle engellilerin toplumda yok sayılmasının LGBTİ+’ların da yok sayılmasıyla benzeştiğini vurguladı.

Etkinlik çeşitli disiplinlerden uzmanlar, sivil toplum temsilcileri ve bireylerin geniş katılımıyla gerçekleşti. Geniş katılım, çeşitlilik, engellilik ve toplumsal cinsiyet konularındaki tartışmalara zengin bir perspektif getirdi. Etkinlik boyunca, engellilik ve toplumsal cinsiyet konularındaki güncel sorunlar ve eşitsizlikler ele alınarak özellikle istihdama erişim, önyargı ve bazı kalıp yargıların ciddi boyutlarda zarar verdiği belirtildi. Ayrıca, katılımcılar toplumsal farkındalığın artırılması ve kapsayıcı bir toplumun inşa edilmesine yönelik çözüm önerileri paylaştı.

Kuir Kıbrıs Derneği ve Kıbrıs Ortopedik Özürlüler Derneği temsilcileri, engelli LGBTİ+’ların seslerini daha da yükseltebilmek ve dayanışma ağlarını genişletebilmek adına ortak çalışmalarla engellilik ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalığın artırılması için bu gibi değerli etkinliklere devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, etkinlik sonunda moderatörler toplumda engellilik durumuna, cinsel yönelimine, cinsiyet kimliğine ve cinsiyet ifadesine dayalı ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kalan kişilerin psikolojik, hukuki ve sosyal yardım hizmeti için Kuir Kıbrıs Derneği’ne 0542 858 58 47 numaralı Dayanışma Hattı veya [email protected] e-posta adresi üzerinden ulaşabileceklerinin altı çizildi.

Kuir Kıbrıs Derneği Hakkında: 

Kuir Kıbrıs Derneği; cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele edilmesi yönünde çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Kuir Kıbrıs, LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak için hukuk, eğitim, psikoloji, sağlık gibi çeşitli alanlarda yerel ve uluslararası örgütlerle işbirliğiyle aktif olarak çalışan bir dernektir.

Not: Görseller ektedir.

Daha fazla bilgi için: 

https://www.kuirkibris.org

https://www.facebook.com/queercyprus

https://www.instagram.com/queercyprus/

https://twitter.com/kuirkibris

Dayanışma Hattı: +90 542 858 58 47Başa dön tuşu